Liczba odwiedzin strony: 12445 Osób na stronie: 2
 

Autoexpert. Jurajda W., mgr inż.

 
 
Autoexpert. Jurajda W., mgr inż.
 
Grunwaldzka 5
45-054 Opole
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 3 poz. 20 - Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest
USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity) Art. 1.  1. W celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest zakazuje się:   1)   wprowadzania na polski obszar celny: a)  wyrobów zawierających azbest, b)  azbestu;   2)   produkcji wyrobów zawierających azbest;   3)   obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. 2. Przepis ust. 1 nie ma...
Monitor Polski 1995 Nr 4 poz. 59 - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 17 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. (M.P. z dnia 2 lutego 1995 r.) Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1.  W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków...